Infektionsveckan & Mikrobiologiskt vårmöte samarrangeras för sjätte året i rad av Infektionsläkarföreningen, Infektionssjuksköterskornas intresseförening och de tre mikrobiologiska föreningarna: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, Riksföreningen för Mikrobiologi och Svenska Föreningen för Mikrobiologi

Mötet medför en unik möjlighet till dialog mellan läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, mikrobiologer, molekylärbiologer, forskare och representanter från läkemedelsindustrin och diagnostikföretag. Aktuell forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbeten väljs ut från insända abstracts och presenteras i korta föredrag och som posters. Under veckan utlovas även ett underhållande socialt program.

Värdar och lokala arrangörer för det nationella mötet 2020 är Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi på Akademiska sjukhuset.
Mötet arrangeras på en av Sveriges mest besökta arenor, Fyrishov i Uppsala

Vetenskapligt progam

Vetenskapligt progam

I Uppsala har vi valt att utöka antalet parallella sessioner för att kunna erbjuda mer riktade föreläsningar inom specifika områden av vårt arbetsfält. Vi är glada att kunna presentera Key notes om gensaxen Crispr- Cas9, antibiotikaresistens samt sepsis. Under veckan kommer vi därutöver till exempel få ta del av nya rön inom resistensbestämning, andningsvård och uppdaterade malariarekommendationer. Vi bjuder även på nyheter inom HIV, hepatit och bakteriella CNS-infektioner och inte minst en multiprofessionell genomgång av echinococcos.

SPEAKERS CORNER

SPEAKERS CORNER

Speakers Corner som lanserades förra året blev uppskattad så även detta år kommer vi erbjuda denna möjlighet. Idén bygger på att du som deltagare ska få möjlighet att ta del av korta presentationer från våra sponsorer i pauserna.

Cirka fem minuters aktuell information muntligt presenterad på vårt lilla speakers corner torg som finns i anslutning till lokalerna.

Och precis som vår brittiska förlaga kommer den goda talekonsten vara i centrum. Välkommen att besöka torget!

SOCIALT PROGRAM

SOCIALT PROGRAM

Utanför det vetenskapliga programmet vill vi uppmuntra till spontana möten under lediga och glada former.

Just nu planeras flera aktiviteter som du är välkommen att anmäla dig till; allt från vår ståtliga middag på Uppsala slott, till motion och kultur i olika former.

Välkommen att titta in lite senare för mer information.

Footer